Politica de privacitat

Protecció de dades

Associació Pro Trials Cards compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recopilació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Associació Pro Trials Cards, ​​farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, Associació Pro Trials Cards informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins publicitaris en cada moment.

Recollida de dades

Associació Pro Trials Cards únicament recull les dades de caràcter personal que es proporcioni a través dels formularis inclosos en la pàgina web durant el procés d’alta de soci i les adreces de correu electrònic per a la subscripció a la newsletter.

On emmagatzemem les seves dades?

Les dades que recollim sobre vostè s’emmagatzemen dins de l’Espai Econòmic Europeu («EEE»). Tots els nostres servidors (IONOS) estan dins de l’Espai Econòmic Europeu (Data center a Espanya), tant les dades recollides durant el procés d’alta de soci com el correu electrònic recollit quan es subscriu a la newsletter.

Finalitat de les dades recollides

A protrialscards.com es recullen les dades de caràcter personal amb les finalitats que es detallen a continuació:

– Registre i gestió d’usuaris: la informació que ens proporcioni al formulari de contacte recollit a la web durant el procés d’alta de soci, s’utilitzarà per a la gestió dels usuaris de la pàgina web així com per poder proporcionar-li el servei correctament.

– Associació Pro Trials Cards no admetrà intents de registres falsos o que suplantin la identitat de persones o empreses.

– Fins publicitaris i / o comercials: la informació que es recull podrà ser utilitzada per a enviar-li ofertes, publicitat i anuncis de la pàgina web, sempre que hi hagi donat el seu consentiment.

Si no està d’acord amb alguna de les finalitats a dalt esmentades, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça de correu electrònic protrialscards.com identificant i explicant-nos la seva incidència o problema.

Comunicació de dades a tercers

No vendrem, distribuirem o cedirem la teva informació personal a tercers, tret que tinguem el teu permís o estiguem obligats per llei a fer-ho. Podem utilitzar la teva informació personal per enviar-te informació promocional sobre tercers que pensem que pot ser del teu interès.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS

Dret d’accés:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Associació Pro Trials Cards estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Pot contactar amb Associació Pro Trials Cards que li remetrà les dades personals que tractem sobre vostè per correu electrònic.

Dret de portabilitat:

Sempre que l’Associació Pro Trials Cards processi les seves dades personals a través de mitjans automatitzats en base al seu consentiment o a un acord, vostè té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica transferida al seu nom o a un tercer. S’hi han d’incloure únicament les dades personals que vostè ens hagi facilitat.

Dret de rectificació:

Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si són inexactes, incloent el dret a completar dades que figuren incompletes.

Si té un compte de Associació Pro Trials Cards, pot editar les seves dades personals en aquest compte i en les pàgines de subscripció.

Dret de supressió:

Vostè té dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de qualsevol dada personal seva tractat per Associació Pro Trials Cards en qualsevol moment, excepte en les següents situacions:

· Té un deute pendent amb Associació Pro Trials Cards, ​​independentment del mètode de pagament

· Es sospita o està confirmat que ha utilitzat incorrectament els nostres serveis en els últims quatre anys

· El seu deute s’ha derivat a un tercer en els últims tres anys, o en l’últim any en el cas de clients morts

· Seva sol·licitud de crèdit ha estat denegada en els últims tres mesos

· Ha realitzat alguna alta de soci pel que conservarem les seves dades personals en relació amb la transacció per normativa comptable.

Dret d’oposició al tractament de dades en base a l’interès legítim:

Vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals en base a l’interès legítim de Associació Pro Trials Cards. Associació Pro Trials Cards no seguirà tractant les dades personals llevat que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició al màrqueting directe:

Vostè té dret a oposar-se al màrqueting directe, incloent l’elaboració de perfils realitzada per a aquest màrqueting directe.

Pot desvincular-se del màrqueting directe en qualsevol moment de les següents maneres:

· Seguint les indicacions facilitades en cada correu de màrqueting

· Editant la configuració del seu compte de Associació Pro Trials Cards

Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control:

Si vostè considera que Associació Pro Trials Cards tracta les seves dades d’una manera incorrecte, pot contactar amb nosaltres. També té dret a presentar una queixa davant l’autoritat de protecció de dades competent.

Dret a la limitació en el tractament:

Vostè té dret a sol·licitar que Associació Pro Trials Cards limiti el tractament de les seves dades personals en les següents circumstàncies:

· Si vostè s’oposa al tractament de les seves dades a base a l’interès legítim de Associació Pro Trials Cards, Associació Pro Trials Cards haurà de limitar qualsevol tractament d’aquestes dades a l’espera de la verificació de l’interès legítim.

· Si vostè reclama que les seves dades personals són incorrectes, Associació Pro Trials Cards haurà de limitar qualsevol tractament d’aquestes dades fins que es verifiqui la precisió dels mateixos.

· Si el tractament és il·legal, vostè pot oposar-se a que s’eliminin les dades personals i, en el seu lloc, sol·licitar la limitació del seu ús.

· Si Associació Pro Trials Cards ja no necessita les dades personals, però vostè els necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Control de la seva informació personal

En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o l’ús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web. Cada vegada que se li demani omplir un formulari, com el d’alta d’usuari, pot canviar la selecció l’opció de rebre informació per correu electrònic. En cas que hagi marcat l’opció de rebre el nostre butlletí o publicitat vostè pot cancel·lar-la en qualsevol moment.

Associació Pro Trials Cards no vendrà, cedirà o distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, llevat que sigui requerit per un jutge amb una ordre judicial.

Associació Pro Trials Cards es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.

Encarregat del tractament

Associació Pro Trials Cards serà l’encarregada del tractament, segons el que estipula l’art. 12 de la LOPD, i per tant només podrà accedir o tractar les dades de caràcter personal incloses en fitxers del client quan sigui estrictament necessari per a la prestació dels serveis contractats i sempre sota les instruccions que el client li proporcioni.

Associació Pro Trials Cards únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del client, no les aplicarà o utilitzarà amb fins diferents, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones. En aquest cas Associació Pro Trials Cards es compromet a l’accés i tractament de la informació i els fitxers amb dades personals a les quals accedeixi, d’acord amb les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, o normativa que la substitueixi.

Confidencialitat

Associació Pro Trials Cards s’obliga, d’acord amb l’establert en l’article 10 LOPD, a guardar secret respecte a les dades personals facilitades, i tot després de finalitzada la relació comercial entre ambdues parts, havent estès aquesta obligació a tot el personal de la seva organització que accedeixi a aquests fitxers. Aquest deure de secret queda igualment estès a la resta d’informació que no siguin dades de caràcter personal i a la qual tingui accés o coneixement durant la prestació dels seus serveis.

Durant quant de temps guardem les seves dades?

Conservarem les seves dades per a màrqueting directe fins que retiri el seu consentiment. En el cas que hi hagi realitzat una alta de soci, haurem guardar les seves dades d’acord amb les lleis de comptabilitat i gestió d’impostos existents.

Shopping Basket
error: Content is protected !! Mr.Pads is watching you!